Prim. MUDr. Michal Sviták se narodil v roce 1971 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni obor všeobecné lékařství. Již během studia  věděl, že se chce věnovat  plastické chirurgii. Od 3. ročníku se pravidelně účastnil chodu na odd. plastické chirurgie FN Plzeň pod vedením prim. MUDr. Vlastimila Bursy. V roce 1997 úspěšně odpromoval. Ve stejném roce, nastoupil jako lékař na chirurgickém oddělní do Stodské nemocnice s poliklinikou, kde zůstal tři roky a v roce 2000 složil atestační zkoušku I. stupně z všeobecné chirurgie. Od roku 2000 do roku 2002 působil na chirurgickém oddělení v Nemocnici s poliklinikou v Rokycanech. Od roku 2002 do 2018 pracoval na oddělení plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Plzni. V roce 2008 získal atestaci v oboru plastické chirurgie. Od roku 2009 má privátní lékařskou praxi . Od roku 2016 začal působit v Sanatorium Chotovinykde je doposud a dále v My Best Care (Beroun), kde působil až do roku 2018. Od roku 2018 do roku 2023 působil v GISANT clinic Karlovy Vary na pozici primář kliniky. Od roku 2023 působí  v INTERCLINIC Praha Radotín a krátce působil v PRESTIGE CLINIC Plzeň na pozici primáře kliniky  .


Věnuje především estetické - plastické chirurgii, estetické medicíně, chirurgii ruky, tetováži z estetických důvodu.


 je držitelem:

         Licence České lékařské komory v oboru chirurgie a plastická chirurgie.    

             Má platný Diplom celoživotního vzdělávání lékařů.

Certifikace APTOS, FOTONA, ad. .


je členem:

Česká lékařská komora

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Česká společnost plastické chirurgie

Česká společnost estetické chirurgie

Společnost estetické a laserové mediciny

Česká společnost chirurgie ruky

Evropský klub chirurgie ruky

FESSH - Federation of European Societies for Surgery of the Hand

IMCAS – international Master Course on Aging Science

Má pravidelnou  účast na celostátních i mezinárodních vědeckých sympóziích estetické a plastické chirurgie, estetické a laserové medicíně.

Mezi jeho koníčky patří cestování,  je členem Asociace výtvarníků ČR ( kresba, malba), rád  sbírá a následně degustuje vína & rumy z celého světa .
Podle Estheticon.cz